Brno Business School

Sídlo a kontaktní adresa / Address for correspondence:

Vysoké učení technické v Brně,
Fakulta podnikatelská

Sídlo a kontaktní adresa / Address for correspondence:
VUT v Brně
Fakulta podnikatelská
Kolejní 2906/4,
612 00 Brno

Partnerská škola / Partner School:
University of St. Francis – Chicago, USA


Cíl školy:

Cílem studia je umožnit vrcholovým manažerům českých i zahraničních podniků působících v ČR i v zahraničí získat nové znalosti, rozvinout a uspořádat svoje zkušenosti a dovednosti a po jedno a půl letém studiu získat prestižní mezinárodně uznávané manažerské vzdělání s americkým diplomem s titulem MBA.

Formy studia:
distanční

Doba trvání:
3 semestry, 1,5 roku

Požadavky na přijetí:
• vysokoškolské vzdělání (Bc, Ing., Magistr)

Vedení školy:

ŠKAPA Stanislav, Doc.,Ing.,Ph.D, děkan fakulty

Kontakty


Česká asociace MBA škol (CAMBAS)

Sídlo a kontaktní adresa:

Česká asociace MBA škol
José Martího 2, 162 00 Praha 6,
tel. +420 602 289 666
e-mail: info@cambas.cz
www: www.cambas.cz

Tajemnice CAMBAS: Mgr. Jarmila Seidlová