Brno International Business School

Sídlo a kontaktní adresa / Address for correspondence:

B.I.B.S., a.s.
Lidická 1879/48, 602 00 Brno, Černá Pole
Tel: +420 545 242 581
Fax: +420 545 242 582
E-mail: info@bibs.cz
www: www.bibs.cz
Partnerská škola / Partner School:
Nottingham Business School, The Nottingham Trent University, United Kingdom


Cíl školy:

Cílem B.I.B.S.,a.s. soukromé vysoké školy, je poskytování uceleného spektra vysokoškolských manažerských programů evropské úrovně s mezinárodní platností (Bc, BA, MSc, MBA a DBA). Ve spolupráci s britskou The Nottingham Trent University pružně reagovat na potřeby managementu domácích i zahraničních firem a stát se jejich dlouhodobým a vyhledávaným partnerem v oblasti přípravy vedoucích pracovníků, zejména pro strategické řízení.

Formy studia:

Výuka manažerského programu MBA Senior Executive je organizována jako víkendová-modulární. Program je rozdělen do tří na sebe navazujících ročníků / etap. Výuka je doplněna o tématické semináře, osobní konzultace a kvalitní on-line elektronickou podporu. Pro zájemce jsou k dispozici specializační nadstavby (např. Management zdravotnických zařízení).

Doba trvání:

• 2,5 roků s možností individuálního zkrácení, či prodloužení o jeden semestr.

Požadavky na přijetí:

• Ukončené vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářského stupně), nejméně 3-letá praxe a alespoň pasivní znalost anglického jazyka.

• Výjimečně je možno přijmout i středoškoláky za předpokladu delší praxe v řídících funkcích.

Vedení školy:

Předseda Akademické rady
Prof. George Tesar, Ph.D.

Rektor
Doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA

Předseda představenstva
Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA

Kontakty


Česká asociace MBA škol (CAMBAS)

Sídlo a kontaktní adresa:

Česká asociace MBA škol
José Martího 2, 162 00 Praha 6,
tel. +420 602 289 666
e-mail: info@cambas.cz
www: www.cambas.cz

Tajemnice CAMBAS: Mgr. Jarmila Seidlová