Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Sídlo a kontaktní adresa / Address for correspondence:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Sokolská tř. 33, 701 21 Ostrava
Tel.:+420 597 322 060
E-mail: michaela.skulinova@vsb.cz, radka.miklus.janosova@vsb.cz
tel: +420 597 322 377
www: http://www.ekf.vsb.cz
Partnerská škola / Partner School: Liverpool John Moores University, Great Britain


Cíl školy:

Nabídka mezinárodně uznávaného studia MBA pro české manažery, absolventy všech vysokých škol. Toto studium jim umožní prohloubení manažerských dovedností a znalostí v úrovni respektovaných zahraničních vzdělávacích institucí. Podrobnosti: http://www.ekf.vsb.cz/k162/cs/okruhy/studium-manazerske/uchazeci/

Formy studia:

• Part Time 1- 2x měsíčně (pátek + sobota)
• Full Time 2 – 3x měsíčně (pátek + sobota)
• 2 semestry výuky + 1 – 2 semestry disertační fáze (formou individuálních konzultací)

Doba trvání:

• 18 měsíců FT
• 24 měsíců PT

Požadavky na přijetí:

• ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň bakalářský stupeň)
• minimálně 2 roky praxe v managementu
• Úroveň anglického jazyka IELTS 6.5

Vedení školy:

Děkan fakulty: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Garant studia MBA: Prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D.

Kontakty


Česká asociace MBA škol (CAMBAS)

Sídlo a kontaktní adresa:

Česká asociace MBA škol
José Martího 2, 162 00 Praha 6,
tel. +420 602 289 666
e-mail: info@cambas.cz
www: www.cambas.cz

Tajemnice CAMBAS: Mgr. Jarmila Seidlová