University of New York in Prague

Sídlo a kontaktní adresa / Address for correspondence:

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha 2
Tel: +420 224 221 281, +420 224 221 261
Fax: +420 224 221 247
e-mail: mba@unyp.cz
www: www.unyp.cz

MBA program na University of New York in Prague (UNYP) byl první v České republice, který získal nezávislou americkou akreditaci od International Assembly for Collegiate Business Education (www.iacbe.org).


Cíl školy:

MBA program na University of New York in Prague je prestižní program, který má akreditaci IACBE. Studenti MBA programu čelí složitým výzvám, ale zároveň získávají hodnotné zkušenosti, které umožňují současným a budoucím lídrům v oblasti obchodu, aby zdokonalili jejich dovednosti v oblasti managementu, které přispějí k rychlému pracovnímu povýšení. Díky získaným teoretickým poznatkům a praktickým dovednostem jsou absolventi vybaveni k tomu, aby se stali nejlepšími obchodními manažery.

Forma studia:

Výuka MBA programu probíhá na strukturované úrovni – dva víkendy za měsíc. Program se skládá z hlavních kurzů, které jsou společné pro všechny MBA programy, dále úzce specializovaných kurzů, jejichž výběr záleží na konkrétní specializaci a konzultovaného projektu. UNYP nabízí specializované kurzy v oblasti Marketingu, Financí, Projektového Managementu, Podnikaní a Managementu. Výuka probíhá v angličtině.

Délka:

18 měsíců (kurzy a 5-měsíční konzultovaný projekt)

Kritéria k přijetí:

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň bakalářského stupně)
  • Průvodní dopis
  • Dvě doporučení v psané formě
  • Prokázanou znalost anglického jazyka
  • Alespoň tři roky praxe
  • Pohovor

Management školy:

Rektor:
Andreas Antonopoulos, Ph.D., MBA

Ředitel postgraduálních programů:
Sotiris Karagiannis Med MBA
e-mail: skaragiannis@unyp.cz

Kontakty


Česká asociace MBA škol (CAMBAS)

Sídlo a kontaktní adresa:

Česká asociace MBA škol
José Martího 2, 162 00 Praha 6,
tel. +420 602 289 666
e-mail: info@cambas.cz
www: www.cambas.cz

Tajemnice CAMBAS: Mgr. Jarmila Seidlová