ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.

Sídlo a kontaktní adresa / Address for correspondence:

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.
Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav
tel: +420 326 82 30 27
E-mail: info@is.savs.cz
www: www.savs.cz


Cíl školy:

MBA na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE, o.p.s. je prestižním programem, jehož cílem je předávat studentům nejnovější teoretické a praktické zkušenosti, rozvíjet jejich analytické schopnosti, umožnit navázat vztahy s ostatními firemními partnery a zdokonalit jejich manažerské dovednosti. Díky získaným znalostem a dovednostem mají absolventi jedinečnou příležitost stát se úspěšnými manažery připravenými na náročné výzvy, jež na ně v neustále se měnícím a vyvíjejícím se tržní prostředí čekají.

Forma studia:

Program se sestává ze 1,5 ročního studia formou modulů- intenzivních 3denních specializovaných seminářů konajících se vždy 1-2x do měsíce a dále tří měsíců, které studenti věnují vypracování Master Thesis.

Doba trvání:

  • 18 měsíců

Požadavky na přijetí:

  • ukončené bakalářské vzdělání
  • přijímací pohovor

Vedení školy:

doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. – rektor a ředitel

Kontakty


Česká asociace MBA škol (CAMBAS)

Sídlo a kontaktní adresa:

Česká asociace MBA škol
José Martího 2, 162 00 Praha 6,
tel. +420 602 289 666
e-mail: info@cambas.cz
www: www.cambas.cz

Tajemnice CAMBAS: Mgr. Jarmila Seidlová