ukazatel
B.I.B.S.
CMI
ŠAVŠ
PIBS
UNYP
VŠB - TUO
VŠFS
VŠE (IFTG)
VŠE (ISBM)
VUT
Typ studia
E , PT
FT
E , PT
PT , D
WP
PT , FT
WP
FT
PT
D
Délka studia
24+6
24
18-24
24
18
18/24
20
12
30
16
Vyučovací jazyk
AJ
ČJ, AJ, ŠP
AJ
ČJ, AJ, NJ
AJ
AJ
AJ
ČJ, FJ
ČJ, AJ
ČJ, AJ
Cizí jazyk
Ne
10 měs,
4h/týd.
Ne
Ne
Ne
AJ
AJ
FJ
AJ
AJ
Zahraniční partner
Staffordshire University, UK
ESMA Barcelona, Španělsko
Více partnerů
Manchester Metropolitan University, UK
International Assembly for Collegiate Business Education
Liverpool John Moores University, UK
City University of Seattle, USA
IAE Lyon, Ecole universitaire de management, FR
ZHAW (Zurich University of Applied Sciences)
University of St. Francis – Chicago, USA
Akreditováno
Staffordshire University, UK
CAMBAS
ACICS, INIRP, CSEA, CAMBAS
ACBSP, CAMBAS
AMBA, UK, CAMBAS IACBE MBA, CAMBAS Liverpool John Moores University, UK
CAMBAS
NWCCU
CityU
CAMBAS
ACBSP
Francouzské ministerstvo školství, CAMBAS
FIBAA, CAMBAS
NCA-HLC a také ACBSP
MBA od roku
1998
1996
2016
1991
2000 ,
2004
1999
2003
1992
2009
2004
Absolventů
1220
542
0
1150
431
304
385
580
51
357
Posluchačů nyní
70
171
39
74
70
22
77
29
30
33
Možnost internshipů
KD
DD i KD
Ne
KD
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Zahraniční lektoři
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Místo výuky
Brno
Praha, Hradec Králové, Plzeň
Praha
Praha
Praha
Ostrava
Praha + Online systém Blackboard
Praha
Praha
Brno
DBA program
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Cena bez DPH
300.000,- Kč
za celý program, možnost splátek
156.000,- Kč za celý program včetně učebnic
338.000,- Kč
250.000,- Kč
335.000,- Kč
291.000,- Kč
240.000,- Kč
225.000,- Kč při platbě najednou
možnost splátek
60.000,- Kč
286.000,- Kč při platbě najednou
199.500,- Kč
Specifika
britský diplom, zaměřeno na praxi ve strategickém řízení, networking, individuální přístup ke každému studentovi
Výuka v centru Prahy i v regionech, tradice
Mezin. Akreditace, zahr. Lektoři, experti z praxe, zázemí, individ. Přístup., výuka v centru Prahy
Velký důraz kladen na rozsah a kvalitu přímé výuky, úzká vazba na hospodářskou praxi, Lektoři se rekrutují z renomovaných veřejných vysokých škol a zástupců hospodářské praxe.
MBA v AJ, zahr. Lektoři. Uplatnění.
Britský diplom, Lektoři z praxe, zahraniční lektoři, veřejná univerzita s dlouhodobou tradicí.
American MBA for top manager but also for students with minimum Bachelor Degree. Flexible form of studies.
Francouzský státní diplom, specializace na spolupráci s francouzskými školami, firmami, institucemi
Mezinárodní akreditace, mezinárodní univerzitní prostředí, propojení s hosp. praxí
americká univerzita s téměř 100-letou tradicí s rozvinutým vzdělávacím systémem včetně MBA studií a VUT v Brně s významným mezinárodním univerzitním postavením a s téměř 120-letou tradicí.
Statut školy
Člen CAMBAS, soukromá vysoká škola
Člen CAMBAS
Člen CAMBAS
Člen CAMBAS
Člen CAMBAS
Člen CAMBAS
Člen CAMBAS
Člen CAMBAS
Člen CAMBAS
Člen CAMBAS, veřejná vysoká škola