Školy nabízející MBA do 14 dnů jsou i v USA

Datum: 3.11.2009
POLEMIKA
Na článek MBA: Značka elity, ale i podvodníků (LN, Akademie, 6. října) reaguje Milan Malý, předseda České asociace MBA škol (CAMBAS).
Studium MBA v ČR není součástí vysokoškolského studia, ale patří do tzv. systému celoživotního vzdělávání, zvyšování profesní kvalifikace. V tomto případě přispívá významným způsobem k urychlování kvalifikačního růstu a rozvoji kariéry především vyšších a středních manažerů. Má i další důležitou roli: doplnit manažerské vzdělání u těch vedoucích pracovníků, kteří působí ve vedoucí funkci, přičemž mají pouze specializované profesní vzdělání, např. lékaři v roli ředitelů nemocnic a přednostů klinik, právníci v různých manažerských funkcích. Podobné postavení má MBA v podstatě ve všech evropských zemích, zvláště zemích EU, s jedinou výjimkou, a tou je Velká Británie. Zde, stejně jako ve Spojených státech a některých dalších zemích (Kanada apod.), je jedním z možných programů magisterského vysokoškolského studia.
Na rozdíl od klasických magisterských programů MSc., zaměřených značně teoreticky (včetně manažerského programu, který je blízký našemu studiu završenému titulem inženýr ekonomie), je i v těchto zemích MBA odlišné v tom, že je orientováno výrazně na řešení praktických případových studií. Ty vyžadují, aby studenti před začátkem studia měli manažerskou praxi, nejméně dvou- až tříletou. Bez ní ani americké a britské školy studenta na MBA nepřijmou.
Tato podmínka je bohatě splněna u evropských studentů v modelu celoživotního vzdělávání, kdy studenti - většinou s mnohem delší praxí - studují tzv. part-time systémem bez přerušení zaměstnání. Dokonce ve Spojených státech se objevují názory, že by studium MBA mělo být výhradně distanční.
Evropský systém není horší Z výše uvedeného popisu si nezaujatý čtenář logicky vyvodí tendenci ke konvergenci obou systémů. Proč by tedy pouze americký systém měl být ten jediný správný, jak nás někteří lidé chtějí mermomocí přesvědčit. Každá země i každý region si vytvářejí systémy, které odpovídají jejich potřebám, historii i tradici vzdělávacího systému. Záleží pak např. na českých studentech, zda chtějí studovat případové studie Coca-Coly či Enronu, nebo příklady českých či evropských podniků.
Je obvyklé, že každá země, především v případě, že MBA není součástí jejího oficiálního vysokoškolského systému vzdělávání, si vytváří vlastní asociaci sdružující instituce poskytující MBA. Mají je všechny evropské i jiné země. V České republice je to CAMBAS, který se souhlasem MŠMT provádí akreditace českých škol. Posláním CAMBAS je v souladu s jejím statutem „zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v ČR“.
CAMBAS stejně jako většina asociací z ostatních evropských zemí, ale např. i americké AACSB, je členem tzv. European Quality Link (EQUAL), která je součástí European Foundation for Management Development (EFMD) se sídlem v Bruselu. Tato instituce je podle našeho názoru v současné době nejvýznamnější institucí připravující metodické podklady a doporučení pro kvalitní programy studia MBA, kterými se CAMBAS při svých akreditacích výrazně řídí. Akreditace EQUIS, kterou EFMD uděluje, je opět podle našeho názoru nejprestižnější akreditací studia MBA ve světě. Pro české školy je zatím většinou hodně nákladná, a tudíž finančně nedostupná, ale již existují instituce, které akreditační proces zahájily.
Kvalitu studia země nezaručí V článku LN se objevují názory, že „v Česku je MBA bez kontroly“ nebo že „nulová regulace v ČR přispěla k tomu, že MBA negarantuje nic“. Přitom ale zmíněný článek uvádí paradoxně dva příklady, kdy CAMBAS odmítla akreditovat dvě české školy. Kritický čtenář si udělá vlastní obrázek o této „neregulaci“ a o skutečných důvodech uvedené kritiky, když na další straně najde oslavný článek na americkou školu z Truhlářské ulice v Praze od stejného autora.
Země však kvalitu nezaručuje, to naopak zajišťuje členství v uznávané asociaci a akreditace. V Truhlářské nezaručuje kvalitu „Amerika“, ale konkrétní škola. I v Americe se vyskytují „školy“ nabízející zaslání diplomu MBA za 5000 dolarů do 14 dnů. Jsou to však školy mimo asociace bez věrohodné akreditace, které personalisté významných podniků neberou vůbec v úvahu.
CAMBAS se již několik let pokouší iniciovat sestavení žebříčku škol MBA v České republice. Přitom je si vědoma skutečnosti, že žebříček by měl být sestavován nezávislou institucí, stejně jako v zahraničí jej sestavuje např. The Economist nebo Financial Times. CAMBAS by iniciativu časopisů, jako jsou např. Ekonom nebo Euro, přivítala. Sama uveřejňuje na svých internetových stránkách (www.cambas.cz) alespoň informativní srovnávací charakteristiku škol MBA - členů CAMBAS, jako službu pro zájemce o toto studium. Redakčně upraveno.

Kontakty


Česká asociace MBA škol (CAMBAS)

Sídlo a kontaktní adresa:

Česká asociace MBA škol
José Martího 2, 162 00 Praha 6,
tel. +420 602 289 666
e-mail: info@cambas.cz
www: www.cambas.cz

Tajemnice CAMBAS: Mgr. Jarmila Seidlová