International School of Business and Management


Sídlo a kontaktní adresa:
Mezinárodní škola podnikání a managementu při VŠE/FPH v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Tel.: +420 224 098 421
GSM: +420 724 607 212
E-mail: dusan.kucera@vse.cz
www: isbm.vse.cz

Program je mezinárodně akreditován u FIBAA - Foundation International Business Accreditation Administration (www.fibaa.de).

Fakulta je akreditovaná EQUIS.

Partnerské školy:

• Všechny fakulty VŠE Praze
• University ZHAW Zurich, School of Management and Law.
• WOIS Innovation School Cobourg
• Imperial College, LondonCíl školy:

• nabízet podnikům a jednotlivým manažerům atraktivní a kvalitní specializované programy v rámci exekutivního celoživotního vzdělávání,
• zprostředkovávat manažerské znalosti a kompetence (dovednosti) základních i speciálních manažerských systémů,
• analýza základních podnikatelských a obchodních metod za účelem rozvoje podnikatelských idejí a oblasti podnikání,
• zprostředkování aplikovatelných manažerských teorií a metod efektivního řízení v rámci globálního hospodářského prostředí.

Formy studia MBA:

• dálkové studium, přednášky dvakrát měsíčně pátek-sobota v moderních výukových prostorách VŠE v Praze,
• osobní domácí studium mezi společnými přednáškami, využívání praktických příkladů a řešení potřeb ze své praxe,
• jednotlivé moduly končí obhajobou seminární práce nebo testem či zkouškou, každý ročník končí ročníkovou prací (Term paper, Business paper) a závěrečnou Master thesis v anglickém jazyce.
• výuka probíhá ve dvou skupinách (česko-anglické pro české posluchače) a pro zahraniční posluchače (pouze v angličtině).

Doba trvání:

2,5 roku (poslední půlrok je vyhrazen na Master thesis v AJ)

Požadavky na přijetí:

• ukončené vysokoškolské vzdělání /alespoň bakalářský stupeň
• minimálně dva roky praxe v samostatné pozici
• znalost angličtiny na minimální úrovni B1
• profesní životopis a motivační dopis
• dvě písemná doporučení (např. ze školy a zaměstnání)
• přijímací pohovor a test z angličtiny
• volná přihláška pro absolvování jednotlivých kurzů s certifikátem
• 30% výuky v anglickém jazyce pro českou skupinu posluchačů
• zahraniční třída jenom v anglickém jazyce

Vedení školy:

Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. - akademický ředitel
Doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. - výkonná ředitelka
Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA - tutor
Mgr. Markéta Dianová, Ph.D., MBA - koordinátor pro zahraniční posluchače

Kontakty


Česká asociace MBA škol (CAMBAS)

Sídlo a kontaktní adresa:

Česká asociace MBA škol
José Martího 2, 162 00 Praha 6,
tel. +420 602 289 666
e-mail: info@cambas.cz
www: www.cambas.cz

Tajemnice CAMBAS: Mgr. Jarmila Seidlová