FRANCOUZSKO-ČESKÝ INSTITUT ŘÍZENÍ

Sídlo a kontaktní adresa / Address for correspondence:

Francouzsko-český institut řízení
Institut Franco-Tchèque de Gestion (IFTG)
nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3
tel: +420 224 098 537
E-mail: karetovv@vse.cz
www: iftg.vse.cz
Partnerská škola / Partner School:
IAE de Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3


Cíl školy:

- připravit frankofonní studenty pro manažerské pozice ve francouzských firmách nebo v českých podnicích, které mají zájem na rozvoji obchodní spolupráce s Francií.
Absolventi získají francouzský státní diplom MASTER Management et Administration des Entreprises, který vydává IAE de Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3. Program je řádně akreditovaný francouzským Ministerstvem školství.

Formy studia:

- prezenční studium 2x měsíčně 1 týden
- deset týdnů odborné manažerské výuky
- tříměsíční stáž
Jednotlivé moduly jsou zakončeny písemnou zkouškou, případně seminární prací. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné práce ve francouzském jazyce.

Doba trvání:

1 rok

Požadavky na přijetí:

- velmi dobrá znalost francouzštiny a češtiny
- ukončené vysokoškolské vzdělání
- nebo absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost paralelního studia pro posluchače 2. ročníků navazujících magisterských studijních programů)
- výjimečně mohou být přijati absolventi bakalářského stupně s minimálně tříletou praxí

Vedení školy:

Prof. Ing. Hana Machková, CSc. – ředitelka, rektorka VŠE
Ing. Martin Machek – výkonný ředitel
Mgr. Vlaďka Karetová –koordinátor programu MBA

Kontakty


Česká asociace MBA škol (CAMBAS)

Sídlo a kontaktní adresa:

Česká asociace MBA škol
José Martího 2, 162 00 Praha 6,
tel. +420 602 289 666
e-mail: info@cambas.cz
www: www.cambas.cz

Tajemnice CAMBAS: Mgr. Jarmila Seidlová