Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA

Sídlo a kontaktní adresa / Address for correspondence:

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.
Pilská 9, 198 00 Praha 14 - Hostavice
TEL/FAX: 281 932 013 / 281 930 154
SEKRETARIÁT: 733 520 116
STUDIJNÍ ODD.:731 411 370
E-mail: infovs@palestra.cz
WWW: www.palestra.cz


Cíl školy:

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA je soukromou vysokou školou, která zahájila svojí činnost v roce 2004, PALESTRA jako vzdělávací zařízení byla založena v roce 1990. Od svého založení se zaměřila na oblast sportu a aktivního trávení volného času, později ještě na oblast wellness. Studijní program „Management sportu“ vhodně doplňuje nabízené bakalářské a magisterský studijní program a rozšiřuje nabídku pro odborníky, kteří se chtějí vzdělávat v oblasti sportovního managementu. Chceme nabídnout svým studentům vzdělání, které jim umožní být připraveni na výkon zodpovědných funkcí ve vedení společností anebo jako členům pracovních týmů, kde budou platnými členy s potřebnými rozhodovacími anebo výzkumnými zkušenostmi a to s důrazem na oblast sportu. Ambicí tohoto programu je stát se uznávaným vysoce kvalitním, výběrovým programem, poskytujícím jeho absolventům vzdělání ve sportovním managementu na úrovni, která je konkurenceschopná v mezinárodním srovnání a ve kterém přednášejí přední odborníci pro oblast sportovního managementu jak z oblasti akademické sféry, tak z praxe. Program je i součástí projektu Českého olympijského výboru „Duální kariéra“

Formy studia:

kombinovaná

Doba trvání:

4 semestry

Požadavky na přijetí:

stupeň vzdělání: vysokoškolské, minimálně bakalářské studium

Vedení školy:

Jednatelé: Mgr. Milena Špačková, Mgr. Pavel Špaček
Rektor: prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

Kontakty


Česká asociace MBA škol (CAMBAS)

Sídlo a kontaktní adresa:

Česká asociace MBA škol
José Martího 2, 162 00 Praha 6,
tel. +420 602 289 666
e-mail: info@cambas.cz
www: www.cambas.cz

Tajemnice CAMBAS: Mgr. Jarmila Seidlová