Česká Asociace MBA škol CAMBAS představila možnosti studia v České republice

06Března

Česká asociace MBA škol (CAMBAS), jejíž hlavním smyslem je podporovat vysokou kvalitu MBA studijních programů a přispívat k rozvoji celoživotního vzdělávání, věnovala čtvrtý ročník zejména prezentaci akreditovaných MBA programů, které nabízejí její členové.

„Cílem dnešního veletrhu bylo seznámit jak širokou veřejnost, tak zaměstnavatele s nabídkou 12 programů MBA, které jsou držiteli prestižní akreditace CAMBAS. Trh programů MBA není v České republice regulován a programy MBA často nabízí subjekty, které nedisponují ani odborným, ani materiálním zázemím. V této situaci je buď národní nebo mezinárodní akreditace jedinou možností garantování kvality,“ říká předsedkyně CAMBAS, prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Na veletrhu se představily prestižní vzdělávací instituce, včetně NEWTON University, Vysoké Školy ŠKODA AUTO, Vysoké školy finanční a správní, VUT v Brně, VŠ tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Prague International Business School a VŠE v Praze. Důraz všech členů byl kladen zejména  na mezinárodně uznávané standardy akreditací s podtržením závazku udržet kvalitu a relevanci vzdělávacích programů pro globální trh práce.

„Naším primárním záměrem je vytvořit takové podmínky, aby vysoké školy mohly vzdělávání inovovat a přesto zůstávat v kontextu vysoké kvality a užitečnosti pro trh,“ zdůrazňuje doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M., člen předsednictva CAMBAS.

Tento rok veletrh nejen posílil vazby mezi vzdělávacími institucemi a budoucími studenty, ale také poukázal na význam neustálého vzdělávání a profesního rozvoje v dynamickém pracovním prostředí. CAMBAS se již nyní těší na příští ročník, který bude pokračovat v tradici podpory excelence v oblasti manažerského vzdělávání.

Pro další informace navštivte web CAMBAS nebo sledujte záznam z 4. ročníku online veletrhu CAMBAS na YouTube.

O CAMBAS:

Česká asociace MBA škol (CAMBAS) je zájmové sdružení právnických osob založené v roce 1998. Jeho hlavním cílem je podpora kvality studijních programů MBA a rozvoj celoživotního vzdělávání v České republice. CAMBAS je členem mezinárodní asociace EQUAL, což je uznání jeho závazku k mezinárodně akreditovaným studijním programům.

Na snímku z veletrhu jsou zleva: doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M., prorektor NEWTON University a člen předsednictva CAMBAS; doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., rektor Škoda Auto Vysoké školy a místopředseda předsednictva CAMBAS; prof. Ing. Hana Machková, CSc., předsedkyně předsednictva CAMBAS a prorektorka VŠE v Praze; David Anthony Procházka, Ph.D., vedoucí katedry Business Administration na University of New York in Prague; a Dr. Richard Brunet-Thornton, FRSA, MIM, MBA, Ph.D., člen fakulty Business Administration na VŠE v Praze.

 

 

 

 

 

 

10Července

Akreditační komisi CAMBAS posílil doc. Ing. Pavel Mertlík, CSC.

Přečíst
18Června

Program MBA University of New York in Prague získal akreditaci na dalších 5 let

Přečíst
14Května

Vysoká škola Komerční komunikace se stala novým členem CAMBAS

Přečíst
01Května

Uzávěrka přihlášek do francouzsko-českého programu MBA/20.5.2024

Přečíst