Online Den otevřených dveří francouzsko-českého programu MBA_MAE se koná 20.2.2024

05Února

Francouzsko-český institut řízení zve srdečně zájemce o studium programu MBA_Master Management et Administration des Entreprises na Den otevřených dveří, který se bude konat prezenčně i online přes platformu Teams v úterý 20. února 2024. Kliknutím sem se připojíte ke schůzce

Jedná se program typu double degree. Posluchači absolvováním studia získávají diplom MBA Vysoké školy ekonomické v Praze a zároveň francouzský státní diplom „Master Management et Administration des Entreprises“. Vzdělávání je zajištěno ve spolupráci s  francouzskou partnerskou vysokou školou iaelyon, School of Management. Studijní program je držitelem akreditace CAMBAS. Program má dlouholetou tradici – v akademickém roce 2024/2025 otevíráme již 33. ročník.

Kurz MBA je roční a je koncipován tak, aby bylo možné výuku absolvovat i v rámci pracovního procesu. Výuka patnácti modulů probíhá – s výjimkou pátku – formou odpoledních intenzivních bloků (13,30 hod -19,30 hod) v období počátek září – konec března. Delší moduly jsou týdenní, kratší moduly probíhají vždy ke konci týdne (středa – pátek/ čtvrtek-pátek).

Podmínky pro přijetí:

  • dobrá znalost francouzštiny a češtiny,
  • ukončené vysokoškolské vzdělání,
  • event. absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost paralelního studia pro posluchače 2.  ročníku navazujícího magisterského studia VŠ),
  • event. bakalářský stupeň nebo VOŠ + 3 roky praxe

Uzávěrka přihlášek: 20.5. 2024

Elektronická přihláškahttps://iftg.vse.cz/mba_mae/elektronicka-prihlaska/

Cena pro rok 2024: 80.000 Kč

Stipendia: Pro akademický rok 2024/2025 se KB rozhodla podpořit studium tří studentů VŠE, kteří splní podmínky pro přijetí do programu MBA_Master Management et Administration des Entreprises (budou v době zahájení studia ve 3. či vyšším semestru navazujícího magisterského studijního programu), formou příspěvku na školné ve výši 20 000 Kč/student.

Přijímací pohovory: 11. června 2024

Zahájení výuky: 9. září 2024

13Února

4. online veletrh akreditovaných programů CAMBAS se koná 28.2.2024 od 17,00

Přečíst
05Ledna

VUT Brno nabízí slevu na školném při podání přihlášky do 15.2.2024

Přečíst
25Listopadu

Seminář "Rozvoj studijních programů MBA" se koná 5.12. 2023 na VŠE

Přečíst
08Listopadu

Studenti MBA programu na VŠFS se zúčastnili promoce v Seattlu

Přečíst