Předsednictvo

prof. Ing. Hana Machková, CSc.

předsedkyně
prorektorka Vysoké školy ekonomické v Praze

doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

místopředseda
rektor ŠKODA AUTO Vysoká škola

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.

člen předsednictva

prorektor Newton University

prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D.

člen předsednictva
vedoucí katedry ekonomie, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava