Předsednictvo

prof. Ing. Hana Machková, CSc.

předsedkyně
prorektorka Vysoké školy ekonomické v Praze

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M

místopředseda
prorektor Newton University

doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.

člen předsednictva

děkan Ekonomické fakulty, VŠB - TUO

Mgr. Petr Šulc

člen předsednictva
prorektor, Škoda Auto Vysoká škola