Program MBA University of New York in Prague získal akreditaci na dalších 5 let

18Června

S potěšením oznamujeme, že plénum České asociace MBA škol (CAMBAS) rozhodlo o podané žádosti University of New York in Prague ze dne 5. února 2024 tak, že uděluje akreditaci programu MBA na období pěti let, a to od 15. června 2024 do 15. června 2029. Žádost byla posouzena akreditační komisí CAMBAS na základě Kritérií akreditací programů MBA České asociace MBA škol, které odpovídají mezinárodně uznávaným standardům a vycházejí ze zásad EFMD (European Foundation for Management Development).

Studijní program MBA UNYP získal poprvé akreditaci CAMBAS v roce 2006, a je tak jedním z nejdéle akreditovaných programů, které jsou v České republice na trhu celoživotního vzdělávání nabízeny.

Srdečně gratulujeme!!!

10Července

Akreditační komisi CAMBAS posílil doc. Ing. Pavel Mertlík, CSC.

Přečíst
14Května

Vysoká škola Komerční komunikace se stala novým členem CAMBAS

Přečíst
01Května

Uzávěrka přihlášek do francouzsko-českého programu MBA/20.5.2024

Přečíst
23Dubna

Program MBA Management a Leadership Ekonomické fakulty VŠB-TUO byl úspěšně reakreditován

Přečíst