MBA studium v Ostravě

Základní data a informace

O programu

Nabízíme vám studium nového programu MBA, který vznikl na základě našich dlouhodobých zkušeností v oblasti manažerského vzdělávání. Využijte možnosti získat nové znalosti a schopnosti a zvyšte si tak svou hodnotu na pracovním trhu nejen v ČR, ale i v zahraničí. Během jednoho roku se vám díky kvalitnímu studiu otevřou nové obzory, prohloubíte si své dosavadní vědomosti a získáte tak komplexní pohled na management a řízení. Program MBA je prakticky zaměřený a vhodný pro střední a vyšší management, podnikatele, vedoucí pracovníky a pro zájemce, kteří si chtějí rozšířit dosavadní znalosti a dovednosti v oblasti praxe.  Využijte nové impulsy pro osobní rozvoj, profesní růst i kvalitativní posun organizace, v níž působíte. Neváhejte  – studium MBA má prokazatelně pozitivní efekt na vaši kariéru.

Podrobněji o programu a jeho struktuře na stránkách našeho programu.

Mám zájem

 • nový program MBA v českém jazyce
 • vysoce kvalifikovaní pedagogové a mezinárodně uznávaní odborníci z praxe
 • špičkové studijní zázemí a bohatá knihovna
 • dlouholeté zkušenosti s programem MBA in Executive Leadership

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Proč studovat MBA na Ekonomické fakultě?

Vzdělávání poskytuje vysokoškolská instituce s dlouholetou tradicí v oblasti manažerských disciplín. Program je poskytován veřejnou vysokou školou, titul má tedy oporu v Zákoně o vysokých školách. S realizací programu MBA máme od roku 1999 dlouholetou zkušenost.

Naši absolventi program dlouhodobě označují za zdroj spolehlivých a neocenitelných informací, které efektivně využívají ve své každodenní praxi. Klademe důraz na vstřícnost, podporu a příjemnou atmosféru založenou na důvěře. Spokojenost studentů je naší nejvyšší prioritou a její naplnění ověřujeme po ukončení každého modulu i na závěr celého studia.

Ekonomická fakulta je od roku 2001 členem CAMBAS. V roce 2006 obdržela Ekonomická fakulta v Ostravě jako celek osvědčení ISO 9001. Program MBA byl součástí procesu certifikace.

Reference

Co o nás říkají naši absolventi

 • Ing. Jaroslav Milota, MBA

  Managing Director and Operations Director Europe

  Mým hlavním motivem MBA studia bylo rozšířit své teoretické znalosti zejména z oblastí Financí, Marketingu a ekonomiky obecně. Taktéž jsem si chtěl dokázat i to, že s ohledem na rodinné priority a vysoké pracovní vytížení jsem stále schopen zvládat nové výzvy, jako že Executive Leadership studium v angličtině beze sporu je. Má investice do kvalitního vzdělání garantované VŠB TU ve spolupráci s LJMU se mi stále vyplácí, jelikož nabyté poznatky prakticky denně uplatňuji v mé profesi.

 • MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc

  Náměstek ředitele pro vědu a výzkum

  Finanční náročnost tohoto studia je plně kompenzována vynikající úrovní přednášek i materiálů pro studium v anglickém jazyce, jakož i interaktivní formou studia s možností konzultací průběžných prací k jednotlivým modulům studia. Úspěšnost tohoto studia dokládá i zavedení poznatků získaných při studiu do praxe ve Fakultní nemocnici Ostrava a navázání spolupráce mezi FN Ostrava a Ekonomickou fakultou VŠB-TU Ostrava v datových analýzách.

  Studium MBA hodnotíme velice kladně a prospěšné k získání manažerských dovedností a doporučujeme i dalším firmám či jednotlivcům.

 • Ing. Roman Beneš, MBA

  Manažer pro investiční činnost

  Studium MBA bylo strukturováno do několika modulů, které řešily ekonomicko-manažerskou problematiku podniků z více pohledů. Vyzdvihnul bych množství příkladů, ale i možnost diskuze s lektory i manažery. Absolvování studia mi pomohlo dívat se na řízení podniku více komplexněji a získané znalosti mohu využít ve svém profesním životě. Studium MBA bych doporučil každému, kdo si chce rozšířit své dosavadní vzdělání, ale i manažerům s dlouholetou praxí.

 • Jan Holík, MBA

  Vedoucí vnitřního auditu a plánu

  Pro mě asi nejcennějším přínosem studia programu MBA je, že mohu nyní každý nový projekt, ale i běžný pracovní úkol posoudit v jakémsi širším úhlu pohledu a vždy jsem schopen docela úspěšně odhadnout dopad dané problematiky na jednotlivé oblasti řízení firmy. Velmi jsem ocenil diskuze na jednotlivých přednáškách, díky kterým jsem měl možnost srovnání širokého spektra předkládaných teoretických poznatků se skutečností. Opravdu vysoce kladně hodnotím personální obsazení programu, přednášející byli velcí profesionálové a skuteční odborníci.

 • Ing. Jaroslav Balhar, MBA

  Product Specialist (specialista výroby), EMEA Wear Applications

  Absolvoval jsem vysokou školu těsně před revolucí a z tohoto důvodu jsem měl velmi omezené teoretické znalosti o funkci tržní ekonomiky. Jak spravovat finance, řídit lidi, provádět marketingové aktivity či nastavovat firemní procesy jsem se učil až v praxi. Profesionálně se dlouhá léta věnuji marketingu a obchodním aktivitám pro významnou švédskou společnost. V tomto prostředí jsem delší dobu pociťoval potřebu získat hlubší vzdělání ve zmíněných oblastech firemních činností. Studium MBA v angličtině na ekonomické fakultě moje očekávání naprosto splnilo.