MBA Master Management et Administration des Entreprises

Základní data a informace

O programu

Cílem francouzsko-českého programu MBA je poskytovat frankofonním zájemcům kvalitní manažerské vzdělání a přispívat tak k rozvoji ekonomické spolupráce mezi Francií a Českou republikou. Program MBA_Master Management et Administration des Entreprises realizuje Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s iaelyon, School of Management. Jedná se o program typu double degree, absolventi získávají diplom MBA akreditovaný VŠE a francouzský státní diplom Master 2_MAE Université Jean Moulin Lyon 3. Program je určen zejména pro absolventy nemanažersky zaměřených studijních programů, jejichž cílem je získání další kvalifikace z oblasti managementu.

Více na https://iftg.vse.cz/

Mám zájem

 • Výuka managementu ve francouzštině a češtině. Polovinu výuky zajišťují profesoři z iaelyon, School of Management.
 • Dva diplomy v rámci jednoho studia. Absolventi získávají diplom MBA VŠE a francouzský státní diplom Master 2.
 • Roční studium. Výuka probíhá formou patnácti intenzivní modulů.

Francouzsko-český institut řízení při VŠE

Mezinárodní spolupráce je zárukou kvality

Program MBA_MAE je jediným programem MBA v České republice, který se zaměřuje na frankofonní publikum. Více než 700 úspěšných absolventů svědčí o kvalitě studijního programu, který od počátku 90. let realizuje Vysoká škola ekonomická v Praze s podporou francouzské vlády. Studijní program MBA, který pokrývá všechny základní oblasti podnikového managementu a ve kterém vyučují špičkoví odborníci, je proto i cenově dostupný.

Reference

Co o nás říkají naši absolventi

 • Ing. Jan Bauman, MBA

  Program doporučuji především zájemcům s několikaletou praxí. V průběhu studia se posluchač seznámí s novými způsoby interpretace informací a možnostmi minimalizace rizik při rozhodování, což přináší nový rámec řešení manažerských úkolů.

 • Mgr. Vladimír Bláha, MBA

  Studium na IFTG jsem zvolil hlavně pro jedinečný mix česko-francouzského systému vzdělávání, které si z obou systémů dokáže vzít to nejlepší. Studium bylo intelektuálně velice stimulující a umožnilo mi poznat spoustu zajímavých spolužáků a spolužaček.

 • Ing. Monika Nováková, MBA

  Studiem na IFTG jsem chtěla rozšířit svoje teoretické i praktické znalosti potřebné pro svou další praxi, dokázat si, že zvládnu studium ve francouzštině, najít zde nové kontakty a navázat nová přátelství.

 • Ing. Alexandra Pašková, MBA

  Štúdium na IFTG som si zvolila hlavne kvôli kvalitnej výuke vo francúzštine, bohatému obsahu štúdia, akreditácii v celej EÚ, a v neposlednom rade preto, aby som si doplnila vzdelanie. Vďaka podpore francúzskeho veľvyslanectva je celý program dostupný za veľmi priaznivú cenu. 

 • Mgr. Jiří Votava, MBA

  Studium na IFTG bylo pro mne výzvou a odpovědí na otázku, zda mohou i studenti s humanitním vzděláním tento program zvládnout. Koncepce studia je volbou pro ty, kteří si chtějí zvýšit svoji kvalifikaci a napomáhat při dalším rozvoji česko-francouzských vztahů v soukromé i ve veřejné sféře. 

Sázka na francouzštinu se vyplácí

Francouzsko-český program MBA nabízí možnost studia managementu „od A do Z“. V rámci 15 tematických modulů získávají studenti komplexní pohled na řízení podniku.

Velkou přidanou hodnotou programu je diverzita studentů z hlediska profesního zaměření, věku i národnostního složení, které ale spojuje zájem o francouzský jazyk, kulturu i specifika francouzského stylu řízení. Uplatnění našich absolventů na trhu práce je důkazem toho, že sázka na francouzštinu se stále vyplácí!