Reakreditace programu MBA Management sportu VŠ PALESTRA

20Června

Soukromá vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA úspěšně obhájila akreditaci svého studijního programu Management sportu a získala akreditaci platnou od 1. července 2023 do 30. června 2028.

Žádost o akreditaci s přílohami byla předložena České asociaci MBA škol v únoru 2023.  O vypracování hodnotitelských posudků byli požádáni tři členové Akreditační komise CAMBAS a na základě posudků byly vyžádány doplňující informace k programu MBA. Doplněné podklady byly Vysokou školou tělesné výchovy a sportu PALESTRA řádně předloženy a následně byly opětovně posouzeny s tím, že posuzovatelé akreditaci doporučili. Žádost o akreditaci byla postoupena per rollam včetně příloh, doplňujících materiálů a hodnotitelských posudků členům Akreditační komise pro vyjádření se k předmětné akreditaci v květnu 2023. S udělením akreditace výslovně souhlasili všichni členové Akreditační komise. Následně o udělení akreditace v souladu se stanovami rozhodlo Plénum CAMBAS.

Vysoké škole PALESTRA srdečně blahopřejeme!

 

23Září

Zasedánání předsednictva CAMBAS se konalo na VŠE

Přečíst
19Září

Studium US MBA začíná na VUT v Brně 22. září 2023

Přečíst
12Září

Francouzský velvyslanec předal diplomy absolventům programu MBA_MAE

Přečíst
30Července

Uzávěrka přihlášek do programu MBA MBARE (VŠE, Fakulta financí a účetnictví) je 24.9.2023

Přečíst