Reakreditace programu MBA Management sportu VŠ PALESTRA

20Června

Soukromá vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA úspěšně obhájila akreditaci svého studijního programu Management sportu a získala akreditaci platnou od 1. července 2023 do 30. června 2028.

Žádost o akreditaci s přílohami byla předložena České asociaci MBA škol v únoru 2023.  O vypracování hodnotitelských posudků byli požádáni tři členové Akreditační komise CAMBAS a na základě posudků byly vyžádány doplňující informace k programu MBA. Doplněné podklady byly Vysokou školou tělesné výchovy a sportu PALESTRA řádně předloženy a následně byly opětovně posouzeny s tím, že posuzovatelé akreditaci doporučili. Žádost o akreditaci byla postoupena per rollam včetně příloh, doplňujících materiálů a hodnotitelských posudků členům Akreditační komise pro vyjádření se k předmětné akreditaci v květnu 2023. S udělením akreditace výslovně souhlasili všichni členové Akreditační komise. Následně o udělení akreditace v souladu se stanovami rozhodlo Plénum CAMBAS.

Vysoké škole PALESTRA srdečně blahopřejeme!

 

13Února

4. online veletrh akreditovaných programů CAMBAS se koná 28.2.2024 od 17,00

Přečíst
05Února

Online Den otevřených dveří francouzsko-českého programu MBA_MAE se koná 20.2.2024

Přečíst
05Ledna

VUT Brno nabízí slevu na školném při podání přihlášky do 15.2.2024

Přečíst
25Listopadu

Seminář "Rozvoj studijních programů MBA" se koná 5.12. 2023 na VŠE

Přečíst