Reakreditace programu MBA Management sportu VŠ PALESTRA

20Června

Soukromá vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA úspěšně obhájila akreditaci svého studijního programu Management sportu a získala akreditaci platnou od 1. července 2023 do 30. června 2028.

Žádost o akreditaci s přílohami byla předložena České asociaci MBA škol v únoru 2023.  O vypracování hodnotitelských posudků byli požádáni tři členové Akreditační komise CAMBAS a na základě posudků byly vyžádány doplňující informace k programu MBA. Doplněné podklady byly Vysokou školou tělesné výchovy a sportu PALESTRA řádně předloženy a následně byly opětovně posouzeny s tím, že posuzovatelé akreditaci doporučili. Žádost o akreditaci byla postoupena per rollam včetně příloh, doplňujících materiálů a hodnotitelských posudků členům Akreditační komise pro vyjádření se k předmětné akreditaci v květnu 2023. S udělením akreditace výslovně souhlasili všichni členové Akreditační komise. Následně o udělení akreditace v souladu se stanovami rozhodlo Plénum CAMBAS.

Vysoké škole PALESTRA srdečně blahopřejeme!

 

18Června

Program MBA University of New York in Prague získal akreditaci na dalších 5 let

Přečíst
14Května

Vysoká škola Komerční komunikace se stala novým členem CAMBAS

Přečíst
01Května

Uzávěrka přihlášek do francouzsko-českého programu MBA/20.5.2024

Přečíst
23Dubna

Program MBA Management a Leadership Ekonomické fakulty VŠB-TUO byl úspěšně reakreditován

Přečíst