Program Executive MBA Fakulty podnikohospodářské VŠE získal akreditaci na dalších 5 let

12Března

S potěšením si dovolujeme oznámit, že plénum České asociace MBA škol (CAMBAS) rozhodlo o podané žádosti Fakulty podnikohospodářské, Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 19. prosince 2024 tak, že uděluje akreditaci programu Executive MBA na období pěti let, a to od 10. března 2024 do 10. března 2029. Žádost byla posouzena akreditační komisí CAMBAS na základě Kritérií akreditací programů MBA České asociace MBA škol.

Gratulujeme!!!

10Července

Akreditační komisi CAMBAS posílil doc. Ing. Pavel Mertlík, CSC.

Přečíst
18Června

Program MBA University of New York in Prague získal akreditaci na dalších 5 let

Přečíst
14Května

Vysoká škola Komerční komunikace se stala novým členem CAMBAS

Přečíst
01Května

Uzávěrka přihlášek do francouzsko-českého programu MBA/20.5.2024

Přečíst