Již od roku 1998

Podporujeme kvalitu studijních programů MBA

Akreditujeme studijní programy MBA podle mezinárodně uznávaných standardů

Více o nás

Jsme členy mezinárodní asociace

Novinky

Novinky

Aktuality a novinky z fungování asociace a ze světa studijních programů MBA

10Července

Akreditační komisi CAMBAS posílil doc. Ing. Pavel Mertlík, CSC.

Přečíst
18Června

Program MBA University of New York in Prague získal akreditaci na dalších 5 let

Přečíst
14Května

Vysoká škola Komerční komunikace se stala novým členem CAMBAS

Přečíst
01Května

Uzávěrka přihlášek do francouzsko-českého programu MBA/20.5.2024

Přečíst
 • 26 let
  zkušeností
 • 12 akreditovaných
  programů

Žádost o členství

O nás

O CAMBAS

Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. V současné době jsou členy CAMBAS veřejné vysoké školy a soukromé vzdělávací instituce, ale sdružení je otevřeno i dalším subjektům, které by chtěly přispět.

Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. CAMBAS je členem mezinárodní asociace EQUAL, která sdružuje významné akreditační agentury působící v oblasti manažerských studijních programů.

Číst více

kritéria akreditace

Akreditační kritéria

Akreditační kritéria pro studijní program MBA

 1. Pro akreditaci programu MBA musí být program MBA realizován danou vzdělávací institucí nejméně po dobu nutnou k získání titulu MBA, aby bylo možno zhodnotit i úroveň absolventů.
 2. Program MBA by měl představovat studijní zátěž v minimálním rozsahu 60 ECTS, tj. 1 500 hod. studijní zátěže, kterou musí vzdělávací instituce jasně zdokumentovat.
 3. Na studium MBA jsou přijímáni pouze posluchači s ukončeným vysokoškolským vzděláním, nejméně na úrovni bakaláře, s minimálně dvouletou manažerskou praxí, pokud vnitřní podmínky vzdělávací instituce nestanoví ve výjimečných a odůvodněných případech jinak.
 4. Program MBA musí odpovídat mezinárodně uznávaným standardům pro manažerské vzdělávání. Obsah programu je nutno komisi předložit včetně popisu předmětové skladby a obsahu jednotlivých předmětů.
 5. Program MBA by měl trvat nejméně 12 měsíců (full-time), 24 měsíců (part-time).
 6. Program MBA by měl představovat studijní zátěž v minimálním rozsahu 60 ECTS, tj. 1 500 hod. studijní zátěže, kterou musí vzdělávací instituce jasně zdokumentovat.
 7. Program MBA může probíhat formou prezenční, hybridní nebo online. Program musí mít jasně stanoven podíl synchronní a asynchronní části výuky.
 8. Pokud se MBA program uskutečňuje hybridně nebo online, musí být realizován pomocí vhodných softwarových nástrojů (např. Zoom, MS Teams, Google Classroom či Moodle) a technických prostředků (např. vybavení vyučujících, studio, telekonferenční vybavení).
 9. Pokud se program MBA uskutečňuje kombinací více forem, vzdělávací instituce musí doložit srovnatelnost dosahovaných výsledků učení.
 10. Vzdělávací instituce musí být schopna předložit učební texty či jiné studijní podklady jednotlivých předmětů včetně povinné a doporučené literatury.
 11. Vzdělávací instituce musí mít strukturované studijní předpisy, které se vztahují na studium MBA.
 12. Vzdělávací instituce musí mít stanoveny politiky akademické poctivosti, zvláště používat nástroje pro hodnocení původnosti studentských prací a ověřovat totožnost studentů při ověřování výsledků učení.
 13. Studium musí být ukončeno způsobem, který prokáže schopnost studenta komplexně aplikovat výsledky učení v praxi, obvykle formou písemné závěrečné práce nebo písemných individuálních projektů.
 14. Pedagogický sbor se skládá z renomovaných odborníků – pedagogů s kvalifikací vysokoškolského učitele a manažerů z praxe. Škola musí doložit seznam klíčových vyučujících u každého předmětu a popis kompetencí vyučujících pro výuku v programu MBA.
 15. Existuje systém hodnocení kvality výuky studenty, který lze doložit.
 16. Škola vede podrobnou studijní dokumentaci o všech studentech.
 17. Posluchači mají k dispozici materiální vybavení odpovídající nárokům na studium MBA (vhodné učebny s audiovizuálním vybavením, přístup do knihovny, přístup k počítačové síti a Internetu atd.).
 18. CAMBAS doporučuje zohlednit, že program MBA je akreditován respektovanou akreditační institucí. Akreditace předkládaného programu MBA musí být doložena. Pokud je program MBA uskutečňován ve spolupráci se zahraniční právnickou osobou a realizován v souladu s udělenou respektovanou zahraniční akreditací a podle předpisů platných v zemi, kde má smluvní partnerská instituce sídlo, může akreditační komise zohlednit specifika takového programu MBA.
 19. Akreditační komise vyhodnotí význam programu MBA v rámci celkové strategie vzdělávací instituce.

Akreditační kritéria pro studijní program DBA

 1. Program je zaměřen na získání dovedností v oblasti aplikovaného manažerského výzkumu zaměřeného na řešení komplexních problémů hospodářské praxe.
 2. Podmínkami pro přijetí jsou ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně, nebo titul MBA a dále prokazatelnou tříletou manažerskou praxi.
 3. Posluchači jsou přijímáni na základě strukturovaného přijímacího řízení, jehož výsledky jsou doložitelné a ověřitelné.
 4. Celková doba studia DBA je minimálně 3 roky. Celkový počet hodin přímé výuky DBA programu je minimálně 130 s důrazem na předměty orientované na metodologické a teoretické nástroje vědecké práce. Předměty musí být zakončené zkouškou, případně jinou formou hodnocení, jehož úroveň a objektivnost lze doložit a ověřit.
 5. Po ukončení přímé výuky student skládá souhrnnou zkoušku.
 6. Studium je zakončeno písemnou závěrečnou DBA prací zaměřenou na aplikovaný manažerský výzkum. DBA práce je zpracována pod vedením kvalifikovaného školitele s titulem Ph.D, doc., prof. nebo DBA. Škola musí mít vypracovaný systém zadávání a hodnocení této vědecky zaměřené práce.
 7. Pedagogický sbor se skládá z renomovaných odborníků – pedagogů s kvalifikací vysokoškolského učitele a manažerů z praxe. Minimálně 80 % vyučujících má titul Ph.D. a vyšší. Škola musí doložit seznam klíčových vyučujících u každého předmětu a popis kompetencí vyučujících pro výuku v programu DBA.
 8. Existuje systém hodnocení pedagogů studenty, který lze doložit.
 9. CAMBAS doporučuje zohlednit, že program DBA je akreditován respektovanou akreditační institucí. Akreditace předkládaného programu DBA musí být doložena.
 10. Pokud je program DBA uskutečňován ve spolupráci se zahraniční právnickou osobou a realizován v souladu s udělenou respektovanou zahraniční akreditací a podle předpisů platných v zemi, kde má smluvní partnerská instituce sídlo, může akreditační komise zohlednit specifika takového programu DBA.
 11. Akreditační komise vyhodnotí význam programu DBA v rámci celkové strategie vzdělávací instituce.

Naši členové

Akreditované programy

NEWTON University

MBA Řízení úspěšného podniku

Prague International Business School (PIBS)

MBA Management & Leadership

ŠKODA AUTO Vysoká škola – ŠAVŠ

Online MBA

University of New York in Prague (UNYP)

MBA Program

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

MBA studium v Ostravě

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská

Executive MBA

Vysoká škola ekonomická v Praze, Francouzsko-český institut řízení (IFTG)

MBA Master Management et Administration des Entreprises

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví

MBA Nemovitosti a jejich oceňování

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA

MBA Management sportu

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS)

MBA City University of Seattle

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská

US MBA

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská

MBA Informační management

Máte zájem stát se členem české asociace MBA škol

Žádost o členství

Co se u nás děje

Projekty a zajímavosti

Online veletrh akreditovaných programů MBA

 • 22. 7. 2024 4:45
 • online na Youtube

Letošního online veletrhu akreditovaných programů MBA se zúčastnily UNYP, VŠE, VŠB, ŠAVŠ, VUT Brno, PALESTRA, VŠFS, PIBS a NEWTON UNIVERSITY. Více informací o MBA programech naleznete níže pod logem jednotlivých institucí.

Více o události

Diskuze o kvalitě programů MBA v Newton TV (Záznam)

 • 10. 11. 2022 0:00
 • Newton University

Členové předsednictva CAMBAS prof. Hana Machková, doc. Pavel Mertlík a doc. Jiří Koleňák diskutovali s moderátorem Tomášem Hauptvogelem ve studiu Newton TV o významu akreditací pro zvýšení kvality programů MBA v České republice.

Více o události

Sledujte nás také na Instagramu

12 akreditovaných programů
Prohlédnout akreditované programy
26 let zkušeností