Prague International Business School

Sídlo a kontaktní adresa / Address for correspondence:
Pražská mezinárodní manažerská škola
Prague International Business School
José Martího 2, 162 00 Praha 6,
tel. +420 235 363 782
mobil: +420 602 225 554
e-mail: mba@pibs.cz, info@pibs.cz
www: www.pibs.cz
Partnerská škola / Partner School: Manchester Metropolitan University - a British School whose programme has AMBA accreditation
(The British MBA Association).


Cíl školy:

nabídnout českým manažerům mezinárodně uznávané studium MBA. Cílem kurzu je poskytnout posluchačům jak základy z teorie moderního managementu, tak i podstatné poznatky o praktické aplikovatelnosti a zkušenostech využití hlavních směrů současného manažerského myšlení a jednání ve vyspělých tržních ekonomikách. V pojetí tohoto kurzu je management chápán jako jeden z klíčových společenskovědních oborů nezbytných pro úspěšné zvládnutí vnitřní a vnější podnikatelské činnosti organizací. Jeho posláním je zabezpečit „přežití“ a prosperitu organizací v dnešní m období ostré, až někdy chaotické dynamiky konkurenčního prostředí v podmínkách informační společnosti.

Formy studia MBA:

• residenční studium probíhající 1x měsíčně 1 týden v sídle PIBS
• podnikové studium organizované a realizované podle přání podniku
• počínaje rokem 2003 distanční studium, které nevyžaduje přítomnost studenta na společných přednáškách

Všechny formy studia končí obhajobou závěrečného projektu a získáním titulu MBA - Master of Business Administration. Studium akreditováno Manchester Metropolitan University a CAMBAS

Doba trvání :

2 roky MBA
3 roky DBA

Požadavky na přijetí:

• Ukončené vysokoškolské vzdělání /alespoň bakalářský stupeň/
• minimálně dva roky praxe
• alespoň pasivní znalost angličtiny či němčiny (u DBA obou jazyků)
• složení přijímacího pohovoru /upravený GMAT a test z angličtiny/němčiny

Vedení školy:

prof.Ing. Petr Záruba , DrSc. - děkan
Ing. Jana Abdallová, MBA – ředitelka

Kontakty


Česká asociace MBA škol (CAMBAS)

Sídlo a kontaktní adresa:

Česká asociace MBA škol
José Martího 2, 162 00 Praha 6,
tel. +420 602 289 666
e-mail: info@cambas.cz
www: www.cambas.cz

Tajemnice CAMBAS: Mgr. Jarmila Seidlová