Czech Management Institut - Praga Didacta, s.r.o.

Sídlo a kontaktní adresa / Address for correspondence:

Czech Management Institute
Resslova 10, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 728 584 026
E-mail: cemain@email.cz
Další informace: cm-institut.cz
Partnerská škola / Partner School: Escuela Superior de Marketing y Administración – ESMA Barcelona


Cíl školy:

Připravit absolventy vysokých škol různého zaměření na manažerskou a podnikatelskou činnost. Naučit je v rychle se měnícím prostředí komplexnímu rozhodování, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti v oblasti řešení problémů. Poskytnout budoucím leaderům pracovních týmů nejnovější vědomosti v oblasti managementu a podnikání, maximalizovat jejich tvůrčí potenciál.

Formy studia:

  • 2-letý full time MBA program s podvečerní výukou 2 dny v týdnu v Praze. Výuka pro absolventy VŠ ekonomického i neekonomického směru probíhá v českém jazyce, vybrané volitelné předměty je možné studovat v angličtině nebo španělštině v případě většího počtu zájemců
  • 2-letý distanční nebo kombinovaný program v českém jazyce.

Profilové předměty:

Manažerské účetnictví, Mezinárodní finance, Rétorika, Public Relations, Management, Personální management, Marketing, Marketingový výzkum, Mezinárodní marketing, Jak si založit podnik, Manažerská ekonomika, Finanční řízení, Pracovní právo, Obchodní právo, Právní formy podnikání, Manažerská etika a etiketa, Kreativní management, Světová ekonomika, Globální problémy světa, Španělština / Ekonomická angličtina.

Ukončení studia:

Diplomové zkoušky:

  • Manažerská ekonomika
  • Management

Obhajoba diplomové práce v českém, v anglickém, v ruském nebo ve španělském jazyce
Diplomy vydává partnerská škola Business chool Cesma Madrid

Požadavky na přijetí:

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň bakalářského stupně
  • Znalost českého jazyka

Vedení školy:

Ředitelka programu MBA Ing. Helena Boráková, CSc.

Kontakty


Česká asociace MBA škol (CAMBAS)

Sídlo a kontaktní adresa:

Česká asociace MBA škol
José Martího 2, 162 00 Praha 6,
tel. +420 602 289 666
e-mail: info@cambas.cz
www: www.cambas.cz

Tajemnice CAMBAS: Mgr. Jarmila Seidlová