Anglo-Americká vysoká škola, o. p. s.

Sídlo a kontaktní adresa / Address for correspondence:

Anglo-americká vysoká škola, o. p. s.
Letenská 5, 118 00 Praha 1
Tel.: +420 257 530 202
E-mail: mba@aauni.edu
Partnerská škola / Partner School:
Chapman University, California, USA – Argyros School of Business and Economics


Cíl školy:

Anglo-americká vysoká škola usiluje o to, být přední univerzitou v České republice, uznávanou pro svůj inovativní přístup a kvalitu výuky a studia v angličtině a pro pro svůj závazek rozvíjet otevřenou společnost v globalizovaném světě.

Formy studia:

MBA program je nabízen ve víkendové formě studia. Kursy se obvykle konají o 3 víkendech (od pátku do neděle) a mezi nimi jsou vždy aspoň dva týdny volné.

Doba trvání:

17 měsíců.

Požadavky na přijetí:

Pro úspěšné přijetí musejí uchazeči:

  • mít výbornou znalost angličtiny (která se prověřuje během interview nebo pomocí TOEFL skóre)
  • mít ukončený alespoň bakalářský stupeň studia (v případě nízkého studijníjho průměru může být vyžadováno dodání výsledku GMAT; absolventi magisterského studia výsledek GMAT dodávat nemusejí)
  • mít alespoň 3letou pracovní zkušenost
  • projít interview

Vedení školy:

Rektor Anglo-americké vysoké školy: Assoc. Prof. Alan Krautstengl, Ph.D.
Děkan School of Business Administration: Miroslav Svoboda, Ph.D.

Kontakty


Česká asociace MBA škol (CAMBAS)

Sídlo a kontaktní adresa:

Česká asociace MBA škol
José Martího 2, 162 00 Praha 6,
tel. +420 602 289 666
e-mail: info@cambas.cz
www: www.cambas.cz

Tajemnice CAMBAS: Mgr. Jarmila Seidlová